Dermatologische lasertherapie

Het woord laser staat als afkorting voor “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”.

Verschillende types van lasers staan ter beschikking, waarbij de door verschillende bronnen veroorzaakte straling met verschillende golflengtes telkens bijzonder geschikt kan zijn om bepaalde behandelingen mogelijk te maken.

Het werkprincipe is de selectieve fotothermolyse, d.w.z. een bepaalde golflengte wordt door de doelstructuur (bijv. vat, pigmentvlek, tatoeagekleur, haar) geabsorbeerd, deze structuur wordt daardoor verhit, beschadigd of vernietigd – zoveel mogelijk zonder de daarboven liggende of omgevende lagen huid te beïnvloeden.